30. 3. 2011

grow your own herbs


Řeřicha vyroste na vatě za 2-3 dny, ale musí se pořád zalívat, to mi dělá trochu problém, ale je to zdravý...

Garden cress grows up on cottonwool in 2 or 3 days. You must water it often, that´s a bit problem for me, but it´s healthy...

Žádné komentáře: